ελληνική γλώσσα / Greek language / langue grecque / اللغة اليونانية

Το RIPAM είναι ταυτόχρονα μια σειρά επιστημονικών συνεδρίων και ένα δίκτυο ανθρώπων και φορέων που εργάζονται για τη γνώση και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και αστικής κληρονομιάς της Μεσογείου.

Η κοινότητα RIPAM συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες συντήρησης και αποκατάστασης και διευθυντές, επιστήμονες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, αρχαιολόγους, … που μελετούν, αναλύουν και εργάζονται σε όλους τους τύπους και τα συστατικά αυτών των κατασκευών και αξιών: ιστορία, αρχιτεκτονικός τύπος (αστικός, αγροτικός , βιομηχανική, επίσημη, οικιακή, …), αρχαία υλικά και φυσική συντήρηση, τεχνικές κατασκευής και συντήρησης, πολεοδομική δομή και πολεοδομία, αρχιτεκτονική υλοποίηση, μέθοδοι ανάλυσης και ερευνών, τεκμηρίωση και αρχεία αρχιτεκτονικής, νομοθεσία και κανονισμοί, διαχείριση και αξιοποίηση, προληπτικά μέτρα …

Οι αξίες του RIPAM είναι η συνεργασία, η διαφορετικότητα, ο σεβασμός, η συνεργασία, η επιστημονική μέθοδος, οι συνέργειες, το κοινό πάθος για την κοινή μεσογειακή υλική και άυλη κληρονομιά.

Αυτή εστί η μοναδική σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο στα ελληνικά. Για να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο επιλέξτε μία από τις επίσημες γλώσσες RIPAM:
Γαλλικά (κοινή γλώσσα των ιδρυτών του RIPAM)
Αραβικά (κοινή γλώσσα της νότιας ακτής της Μεσογείου)
Αγγλικά (σύγχρονη παγκόσμια γλώσσα)

Scroll to Top